Sagsbehandling

NaturLov tilbyder sagsbehandling indenfor blandt andet nedenstående områder:

  • Naturbeskyttelseslovens §3
  • Offentlighedens adgang til naturen
  • Skovrejsning
  • Vandløbsloven
  • Bekæmpelse af kæmpebjørneklo
  • Udhængende beplantning langs veje
  • Genopdyrkningsret
  • Miljøkonsekvensvurderinger (VVM)
  • Natura 2000 væsentligheds- og konsekvensvurderinger
  • Bygge- og beskyttelseslinjer