Hvem er vi?

Lars Dyhrberg Bruun

Cand. scient i biologi 2002

Konsulent og ejer

Sagsbehandling, rådgivning om naturpleje samt feltarbejde, formidling og tilsyn.

e-mail: lars@naturlov.dk

Lars startede på Aarhus Amt i 2004, og har siden 2006 været biolog i Syddjurs Kommune, hvor han stadig sidder. Lars har mangeårig erfaring med sagsbehandling og tilsyn i henhold til blandt andet naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Lars har desuden stor erfaring med planlægning, formidling og udførelse af naturprojekter såsom oprensning af vandhuller og græsningsprojekter. Lars er ekspert i smådyr, især insekter og edderkopper, men kan selvfølgelig sin botanik.

Anne-Mette Bruun

Cand. scient. i biologi 2002

Konsulent og ejer

Sagsbehandling, tilsyn og administration.

e-mail: anne-mette@naturlov.dk

Anne-Mette har frem til 2018 primært beskæftiget sig med undervisning. I perioden 2018-2020 ansat som konsulent i en privat rådgivervirksomhed. Anne-Mette har erfaring med sagsbehandling vedrørende blandt andet udhængende beplantning langs veje, bekæmpelse af kæmpebjørneklo og offentlighedens adgang til naturen.