Hvem er jeg?

Lars Dyhrberg Bruun

Cand. scient i biologi 2002

Konsulent og ejer

Sagsbehandling, rådgivning om naturpleje samt feltarbejde, formidling og tilsyn.

e-mail: lars@naturlov.dk

Jeg har 20 års erfaring med sagsbehandling og tilsyn i henhold til blandt andet naturbeskyttelsesloven og vandløbsloven. Jeg har desuden stor erfaring med planlægning, formidling og udførelse af naturprojekter, såsom oprensning af vandhuller og græsningsprojekter. Jeg er ekspert i smådyr, især insekter og edderkopper, men kan selvfølgelig min botanik, mine fugle, padder, krybdyr, fisk og flagermus.