Feltarbejde og tilsyn

NaturLov tilbyder for eksempel følgende typer feltarbejde og tilsyn:

  • Registrering/kortlægning af bilag II og bilag IV-arter
  • §3 tilsyn
  • Landbrugstilsyn
  • Registrering af insekter
Hør podcast om bier
Hør podcast om naturen i grusgrave